1/5

MAFFIE

Hlavní orgán českého domácího
odboje během první světové války

Prozkoumat
Dokument Maffiáni
2/5

Maffiáni

Historie

Po odjezdu profesora T. G. Masaryka do zahraničí v prosinci 1914 byl utvořen domácí výbor, nazvaný „maffie“. Jejím účelem byla od začátku podpora zahraničních akcí T. G. Masaryka. Maffie stála na důsledně protirakouských a prodohodových pozicích. V březnu 1915 se ustavilo její předsednictvo: Edvard Beneš, Karel Kramář, Alois Rašín, Josef Scheiner a Přemysl Šámal.

Zatýkání

V září 1915 se po nucené emigraci Edvarda Beneše stal vedoucím maffie Přemysl Šámal. V tomto roce byl zatčen Karel Kramář. Starosta České obce sokolské Josef Scheiner patřil mezi zakládající členy Maffie a k jeho zatčení došlo 21. května 1915. Společně s Kramářem ho eskortovali do vyšetřovací vazby ve Vídni. Důvodem jeho zatčení byla činnost ve slovanofilských organizacích, udržované kontakty ve slovanských zemích a USA, dále také aféra se sokolskými legitimacemi, které měli sokolové na ruské frontě u sebe. Scheiner byl 21. července 1915 pro nedostatek důkazů propuštěn. Jeho obvinění bylo také jedním z důvodů, proč byla činnost České obce sokolské 24. listopadu 1915 zastavena. Kramář byl v roce 1916 rakouským soudem odsouzen za velezradu a vyzvědačství k trestu smrti. Tento trest mu císař František Josef v listopadu 1916 změnil na doživotí. Po jeho smrti následník trůnu císař Karel, který uplatňoval vůči Slovanům přátelskou politiku, všechny odsouzené v tomto procesu amnestoval a v roce 1917 byl Kramář propuštěn na svobodu. Ve stejném procesu byl souzen i další člen maffie, novinář a ekonom Alois Rašín.

Spolupráce

Činnost maffie byla v průběhu první světové války propojena s činností Československé národní rady (vznikla v roce 1916 v Paříži), ke konci války také s činností Národního výboru československého, který byl ustaven v červnu 1918. Pro předávání důležitých vzkazů vytvořili tzv. Alarm - síť telefonistů, cyklistů a běžců. Pro spojení domácího odboje s odbojem zahraničním působili tajní kurýři. Jedním z nich byla slavná operní pěvkyně Ema Destinnová. V září 1918 se Maffie připravovala na nekrvavý vojenský převrat a na následné převzetí moci.

Maffie
3/5

Představitelé

Josef Eugen Scheiner

Josef Eugen Scheiner (21. září 1861 – 11. ledna 1932)

Byl český právník, tělocvičný a veřejný činitel. Od mládí se účastnil sokolského hnutí, zasadil se o jeho sjednocení v Čechách a propojení s podobnými spolky jiných slovanských národů. Roku 1887 se stal redaktorem časopisu Sokol, o dva roky později byl zvolen do předsednictva České obce sokolské, v roce 1906 se stal jejím starostou. Roku 1908 zakládal Svaz slovanského sokolstva. Bezprostředně po 28. říjnu 1918 se zapojil do budování Československé armády. Od prosince 1918 do června 1919 zastával úřad generálního inspektora ozbrojených sil. Krátce byl i poslancem Národního shromáždění. V období první republiky byl velmi oceňovaný za přínos k rozvoji Sokola i osamostatnění státu.

Více
Přemysl Šámal

Přemysl Šámal (4. října 1867 – 9. března 1941)

Byl český a poté československý politik, účastník protirakouského a protinacistického odboje, kancléř prezidenta Tomáše G. Masaryka, Edvarda Beneše a krátký čas i Emila Háchy.

Více
Edvard Beneš

Edvard Beneš (28. května 1884 – 3. září 1948)

Byl československý politik a státník, druhý československý prezident v letech 1935–1948, resp. v letech 1935–1938 a 1945–1948. V období tzv. Druhé republiky (po Mnichovské dohodě ze dne 29. Září 1938 do 15. Března 1939) a následné německé okupace do května 1945 žil a politicky působil v exilu. Od roku 1940 až do osvobození Československa byl mezinárodně (nejen protihitlerovskou koalicí) uznaným vrcholným představitelem československého odboje, a posléze i exilovým prezidentem republiky. Úřadujícím československým prezidentem byl opět v letech 1945–1948.

Více
Karel Kramář

Karel Kramář (27. prosince 1860 – 26. května 1937)

Byl český a československý politik, za Rakouska-Uherska předák mladočeské strany, za světové války účastník odboje, po roce 1918 první ministerský předseda ČSR, dlouholetý předseda Československé národní demokracie, později Národního sjednocení.

Více
Alois Rašín

Alois Rašín (18. října 1867 – 18. února 1923)

Byl český a československý politik a ekonom, jeden z odsouzených v procesu s Omladinou, účastník 1. odboje, jeden z mužů 28. října, první československý ministr financí a funkcionář Československé národní demokracie. Při atentátu v roce 1923 byl smrtelně zraněn.

Více
4/5

DOKUMENT